pg电子

  Vị trí hiện tại: Trang chủ > Liên hệ > Thông tin liên lạc
Liên hệ
CONTACT US
Thông tin liên lạc Tuyển dụng Hợp tác

EI cháy

Khu công nghiệp điện tử EI, Khu phát triển công nghệ cao, thành phố Bengbu, tỉnh An Huy

Liên hệ
Điện thoại: +86 400-0552-119
Fax: +86 0552-4082917
Email: eifire@pubstuffusa.com
Trang web: //pubstuffusa.com
WeChat
Theo dõi chúng tôi
Theo dõi chúng tôi
Trở lại
eifire@pubstuffusa.com
+86 400-0552-119
Liên hệ+86 400-0552-119
Quét và theo dõi chúng tôi Quét và theo dõi chúng tôi