pg电子

  Vị trí hiện tại: Trang chủ > Liên hệ >  Tuyển dụng
Liên hệ
CONTACT US
Thông tin liên lạc Tuyển dụng Hợp tác
Chức vụ:行政助理
Yêu cầu:
Vị trí làm việc:蚌埠市
Số người:1
Giáo dục: 本科
Thời hạn hiệu lực:2018-05-22
Chức vụ:技术支持(售后服务)
Yêu cầu:
Vị trí làm việc:蚌埠市
Số người:30
Giáo dục: 大专
Thời hạn hiệu lực:2018-05-22
Chức vụ:销售经理
Yêu cầu:
Vị trí làm việc:蚌埠市
Số người:35
Giáo dục: 大专
Thời hạn hiệu lực:2018-05-22
Chức vụ:软件设计工程师
Yêu cầu:
Vị trí làm việc:蚌埠市
Số người:15
Giáo dục: 硕士研究生或优秀本科生
Thời hạn hiệu lực:2018-05-22
eifire@pubstuffusa.com
+86 400-0552-119
Liên hệ+86 400-0552-119
Quét và theo dõi chúng tôi Quét và theo dõi chúng tôi